Actief tegen
straatintimidatie
Heb jij te maken gehad met straatintimidatie? Dan kun je dit anoniem doorgeven aan de gemeente door een melding te doen via het formulier op deze website.

Jouw melding draagt bij aan het in kaart brengen van de plekken waar straatintimidatie plaatsvindt.

Meer weten over Ssstop Straatintimidatie en wat de gemeente tegen straatintimidatie doet? Lees dan hieronder verder.
Om te achterhalen hoe de inwoners van Almere nou echt over straatintimidatie denken, hebben we ze samen met Ally Life op de proef gesteld Klik hier voor de video.
Niet alleen vrouwen en meisjes, maar ook homo’s, transgenders en mensen met een beperking worden regelmatig geïntimideerd op straat. Ze worden bijvoorbeeld uitgescholden, krijgen expliciete seksuele opmerkingen naar hun hoofd geslingerd of worden een tijdje vervelend achtervolgd. Straatintimidatie kent dus verschillende verschijningsvormen en iedereen kan ermee te maken krijgen. Fluiten, sissen of complimenten over je uiterlijk: sommige mensen vinden dat onschuldig, maar het kan ook vervelend of dreigend aanvoelen. Dan is het straatintimidatie.
Straatintimidatie is niet normaal en niet acceptabel. Gemeente Almere wil dat dit stopt en is daarom de campagne SSSTOP begonnen. Hiermee verzet Almere zich actief tegen straatintimidatie.
Denk niet dat je de enige bent die dit vervelend vindt. Straatintimidatie hoort écht niet en moet sssstoppen.
meld
straatintimidatie
hier!
Heb je te maken gehad met straatintimidatie? Meld dat dan via deze website. Je melding is vertrouwelijk en anoniem.

Jouw melding draagt bij aan het in kaart brengen van de plekken waar straatintimidatie plaatsvindt. Hierdoor kan de aanpak zich focussen op bepaalde doelgroepen, activiteiten of locaties. Zo worden ‘hot times’ en ‘hot places’ in kaart gebracht en kan toezicht daar gericht op inzetten.

Een melding heeft niet de functie van een aangifte. Heb je te maken gehad met ernstigere vormen van geweld zoals bedreiging, intimidatie, aanranding of mishandeling? Bel dan de politie via 112 (bij spoed) of 0900-8844 (bij geen spoed).

Wil je praten over wat er is gebeurd? Bel dan met Slachtofferhulp Nederland via 0900-0101
meld
straatintimidatie
hier!
Straatintimidatie is een ongewenste verbale, non-verbale of fysieke toenadering in de openbare ruimte. In juli 2018 is de motie maatregelen tegen straatintimidatie aangenomen. Almere heeft zich aangesloten bij ‘Safe Streets’, een wereldwijde campagne van UN Women die ervoor moet zorgen dat vrouwen zich veilig voelen op straat. De Almeerse aanpak is breder en richt zich naast vrouwen ook op LHBTI’ers en mensen met een beperking. De gemeente Almere gaat aan de slag met onderzoek naar straatintimidatie, bewustwording en maatregelen.

Onderzoek
In mei 2019 is het onderzoek naar de aard en omvang van straatintimidatie in Almere afgerond. De resultaten van het onderzoek staan hier. Aan de hand van het onderzoek gaat Almere aan de slag met bewustwording en maatregelen.

Bewustwording en melden
Om iedereen te laten weten dat straatintimidatie in Almere niet gewenst is, is publiekscampagne SSSTOP gestart. Je kunt nu een melding van straatintimidatie maken via dit formulier. Je melding heeft niet de functie van een aangifte. Maar doordat je  straatintimidatie meldt, krijgt de gemeente Almere meer inzicht in het probleem en kan de aanpak focussen op bepaalde doelgroepen, activiteiten of locaties. Zo worden ‘hot times’ en ‘hot places’ in kaart gebracht en kan toezicht daar gericht op inzetten.

Maatregelen
Aan de hand van de informatie uit het onderzoek en de meldingen, wordt gekeken of verdere maatregelen nodig zijn. Voorbeelden van eventuele maatregelen zijn aanpassingen in de openbare ruimte en preventieve maatregelen.

Meer informatie over veiligheid in Almere vind je op de website van Gemeente Almere.
meld
straatintimidatie
hier!
In mei 2019 heeft de gemeente het onderzoek naar straatintimidatie in Almere afgerond. Daaruit bleek dat 33% van de meisjes en vrouwen, 36% van de LHBTI-gemeenschap en 22% van de mensen met een beperking wel eens met straatintimidatie te maken heeft. Plegers zijn over het algemeen jongens en mannen, al dan niet in groepsverband.

Straatintimidatie treft vooral jonge mensen (15 t/m 24 jaar). 59% van de jongeren in Almere geeft aan dat ze hier wel eens mee te maken hebben gehad. Binnen deze groep zijn het vooral meisjes die te maken hebben met straatintimidatie.
Aard en omvang straatintimidatie
Een op de vier Almeerders geeft aan wel eens met een vorm van straatintimidatie te maken hebben gehad. Hier zie je hoeveel procent van deze mensen één bepaalde vorm van straatintimidatie heeft meegemaakt, niet hoe vaak ze dit hebben meegemaakt. Daarvoor verwijzen we naar het onderzoeksrapport.
Nagestaard
83%
Nageroepen met opmerkingen of beledigigen
77%
Nagefloten, nagesist of geklakt
53%
Achterna gelopen of gefietst
40%
In het nauw gedreven
17%
Ongewenst aangeraakt of betast
16%
Slachtoffers straatintimidatie
Een op de vier Almeerders geeft aan wel eens met een vorm van straatintimidatie te maken hebben gehad. Het betreft vooral jonge mensen (15 t/m 24 jaar) en binnen deze groep vooral meisjes.
LEEFTIJD
56%
15 t/m 24 jaar
33%
25 t/m 34 jaar
22%
35 t/m 44 jaar
15%
45 t/m 54 jaar
14%
55 t/m 64 jaar
6%
65+
GESLACHT
15%
man
33%
vrouw
BEPERKING
22%
ja
24%
nee
GEAARDHEID
36%
LHBTI
23%
geen LHBTI
Type locatie straatintimidatie
Dit plaatje laat zien op welk type locaties Almeerders te maken hebben met straatintimidatie. Dat is vaak waar het druk is of veel mensen samenkomen.
In een winkelgebied
59%
In mijn eigen wijk
48%
In het openbaar vervoer, bushalte of treinstation
43%
Tijdens het fietsen
28%
In of bij een uitgaansgelegenheid
25%
Op een drukke weg of plein
21%
In of bij een voor publiek toegangkelijk gebouw, zoals een bibliotheek, zwembad of school
17%
In een park
10%
Anders
11%
meld
straatintimidatie
hier!